دسته بندی محصولات

نوشته‌ها

dell inspiron 3593-/i7-1065

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593-AC

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را...
0دیدگاه
محصولات

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593- D

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را برآورده...
0دیدگاه
محصولات

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593-AD

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را...
0دیدگاه
لپ تاپ دل INSPIRON 3593

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593- G

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را برآورده...
0دیدگاه
لپ تاپ دل dell inspiron 3593-silver-vga 4gb

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593-AE

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را...
0دیدگاه
لپ تاپ دل dell inspiron 3593-silver-vga 4gb

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593-AA

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را...
0دیدگاه
لپ تاپ دل dell inspiron 3593-silver-

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593-AB

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را...
0دیدگاه
محصولات

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593- H

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را برآورده...
0دیدگاه
محصولات

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593- F

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را برآورده...
0دیدگاه
محصولات

لپ تاپ 15 اينچي دل مدل Inspiron 3593- E

لپ تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron3593 یکی از مدل های سری 3000 اینسپایرون دل می باشد. این نوت بوک 15 اینچی Dell مناسب امور روزمره و اداري تا استفاده های مهندسی و گرافیک نظیر نقشه کشی و طراحی است و از جدید ترین نسل پردازنده های شركت اینتل بهره می برد تا بسته به مشخصات فني خیال شما از بابت کارهای پردازشی سنگین هم راحت باشد در کل لپ‌تاپ دل اینسپایرون Dell Inspiron 3593 تمام نیازهای روزمره شما را برآورده...
0دیدگاه